przejdź do treści

Ogłoszenia

Dostawa instrumentów muzycznych


Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach o wydanych na podstawie art.11 ust.8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na DOSTAWĘ

INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH DO FILHARMONII im. M. KARŁOWICZA W SZCZECINIE.


data wygaśnięcia: 2008/10/17Lista załączników:

I Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem  V Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem