Status prawny


Filharmonia Szczecińska im. M. Karłowicza w Szczecinie posiada osobowość prawną i działa w formie samorządowej instytucji kultury.
Od dnia 14.06.2017r. Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie jest prowadzona jako wspólna instytucja kultury przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Gminę Miasto Szczecin.
Filharmonia została utworzona Zarządzeniem Nr 154 Ministra Kultury i Sztuki z dnia 15 grudnia 1953 w sprawie utworzenia przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Państwowa Filharmonia w Szczecinie.
Od roku 1948 orkiestra funkcjonowała w ramach Robotniczego Towarzystwa Muzycznego. Pierwszy koncert Orkiestry Symfonicznej RTM odbył się 25 października 1948r. Ta data uznawana jest za początek działalności Orkiestry Symfonicznej.
Z dniem 25 maja 1998 Uchwałą Rady Miasta Szczecina Nr XL VII / 584 / 98 zmieniono nazwę instytucji na brzmienie Filharmonia Szczecińska im. M. Karłowicza w Szczecinie. Filharmonia jest instytucją kultury działającą na podstawie Ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej Dz. U. z 2001r. nr 13 poz 123 z późniejszymi zmianami) oraz Statutu nadanego przez Radę Miasta Szczecina
Uchwałą nr XL VII / 584 / 98 z dnia 25 maja 1998r.
Wpisana jest do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Urząd Miejski w Szczecinie pod numerem R K 6 / 97.

Z dniem 9 stycznia 2006r. Uchwałą Rady Miasta Szczecina Nr XLIX/930/06 zmieniono nazwę instytucji na brzmienie Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie.

Z dniem 26 kwietnia 2010r. Uchwałą Rady Miasta Szczecina Nr XLVI/1174/10 ustalono, że organem zatwierdzającym roczne sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu instytucji jest Prezydent Miasta Szczecina.Lista załączników:

I Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem V Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
udostępnił: Filharmonia im. M. Karłowicza w Szczecinie, wytworzono: 2008/01/23, odpowiedzialny/a: Dorota Serwa, wprowadził/a: Krzysztof Janowski, dnia: 2017/08/03 15:29:19
Lista poprzednich wersji:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Krzysztof Janowski  2017/08/03 15:29:19  modyfikacja wartości 
Krzysztof Janowski  2017/08/03 15:15:11  modyfikacja wartości 
Krzysztof Janowski  2017/08/03 15:10:38  modyfikacja wartości 
Tomasz Bończak  2013/01/18 10:24:41  modyfikacja wartości 
Tomasz Bończak  2011/12/06 14:01:55  modyfikacja wartości 
Tomasz Bończak  2008/01/23 12:43:43  modyfikacja wartości 
Tomasz Bończak  2008/01/23 12:09:22  nowa pozycja