przejdź do treści

Budżet


W związku z przyjęciem przez Radę Miasta Szczecin uchwały budżetowej na 2016 rok

nr XIV/328/15 dotacja dla Filharmonii na 2016 rok została ustalona następująco:

1)   dotacja podmiotowa na zadania bieżące w kwocie 13 500 000 zł,

2)   dotacje celowe na zadania inwestycyjne w kwocie 660 720 zł.

 

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Szczecin nr 21/16 z dnia 22 stycznia 2016 roku zostały Filharmonii przyznane środki finansowe w kwocie 209 323 zł w ramach zwiększenia dotacji podmiotowej z przeznaczeniem na regulację wynagrodzeń w roku 2016.


I Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem  V Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem