przejdź do treści

Budżet


Budżet 2018

W związku z przyjęciem przez Radę Miasta Szczecin uchwały budżetowej na 2018 rok nr XXXVI/1054/17 dotacja dla Filharmonii na 2018 rok została ustalona następująco:

  1. dotacja podmiotowa na zadania bieżące w kwocie 13 700 00 zł,
  2. dotacje celowe na zadania inwestycyjne w kwocie 337 140 zł.

 

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Szczecin nr 187/18 z dnia 27 kwietnia 2018 roku zostały Filharmonii przyznane środki finansowe w kwocie 341 064 zł w ramach zwiększenia dotacji podmiotowej z przeznaczeniem na regulację wynagrodzeń w roku 2018.

 

Zgodnie z umową zawartą w dniu 14 czerwca 2017 pomiędzy Wiceprezesem Rady Ministrów, Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego a Gminą Miasto Szczecin w sprawie prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury, Filharmonia im. M. Karłowicza w Szczecinie otrzymała dotację podmiotową na rok 2018 na prowadzenie działalności bieżącej w wysokości 3 000 000 zł.

 

Budżet 2017

 

W związku z przyjęciem przez Radę Miasta Szczecin uchwały budżetowej na 2017 rok nr XXV/593/16 dotacja dla Filharmonii na 2017 rok została ustalona następująco:

  1. dotacja podmiotowa na zadania bieżące w kwocie 13 709 323 zł,
  2. dotacja celowa na zadania bieżące w kwocie 25 000 zł.

3)   dotacje celowe na zadania inwestycyjne w kwocie 294 600 zł.

 

Zgodnie z umową zawartą w dniu 14 czerwca 2017 pomiędzy Wiceprezesem Rady Ministrów, Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego a Gminą Miasto Szczecin w sprawie prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury, Filharmonia im. M. Karłowicza w Szczecinie otrzymała dotację podmiotową na rok 2017 na prowadzenie działalności bieżącej w wysokości 3 000 000 zł.

 

 

Budżet 2016

 

W związku z przyjęciem przez Radę Miasta Szczecin uchwały budżetowej na 2016 rok

nr XIV/328/15 dotacja dla Filharmonii na 2016 rok została ustalona następująco:

1)   dotacja podmiotowa na zadania bieżące w kwocie 13 500 000 zł,

2)   dotacje celowe na zadania inwestycyjne w kwocie 660 720 zł.

 

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Szczecin nr 21/16 z dnia 22 stycznia 2016 roku zostały Filharmonii przyznane środki finansowe w kwocie 209 323 zł w ramach zwiększenia dotacji podmiotowej z przeznaczeniem na regulację wynagrodzeń w roku 2016.


I Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem  V Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem