przejdź do treści

Zamówienia publiczne

Tytuł: Wynik postępowania przetargu nieograniczonego na dostawę instrumentów - 2010

Zamawiający:

Filharmonia im. M. Karłowicza w Szczecinie

Wartość przetargu:

powyzej 14.000 euro

Treść ogłoszenia:

Dotyczy: wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na: “Dostawę instrumentów muzycznych do Filharmonii im. M. Karłowicza w Szczecinie -2010”


Lista załączników:

Data publikacji:

2010/10/08
I Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem  V Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem