przejdź do treści

Zamówienia publiczne

Tytuł: Przetarg nieograniczony na "Dostawę materiałów poligraficznych na potrzeby działalności kulturalnej Filharmonii im. M.Karłowicza w Szczecinie"

Zamawiający:

Filharmonia im. M. Karłowicza w Szczecinie

Wartość przetargu:

powyżej 30.000 euro

Treść ogłoszenia:

Ogłoszenie: Przetarg nieograniczony na "Dostawę materiałów poligraficznych na potrzeby działności kulturalnej Filharmonii im. M.Karłowicza w Szczecinie"

Informacja z otwarcia ofert.

Przykładowy wzór oświadczenia dot. grupy kapitałowej.


SIWZ

Załącznik nr 1

Załącznik nr 1a-1c

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Data publikacji:

2018/05/09

Pytania:

Odpowiedź na pytanie nr 1

Odpowiedzi na pytania nr 2,3,4.


Zmiany SIWZu:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Informacja o modyfikacji siwz.

Informacja o modyfikacji siwz nr 2

Załącznik do modyfikacji siwz nr 2


Wynik postępowania:

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu.

I Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem  V Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem