przejdź do treści

Zamówienia publiczne

Tytuł: Ogłoszenie o zamówieniu na "Dostawę instrumentów muzycznych dla Filharmonii im. M. Karłowicza w Szczecinie"

Zamawiający:

Filharmonia im. M. Karłowicza w Szczecinie

Wartość przetargu:

powyżej 30.000 euro

Treść ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu na "Dostawę instrumentów muzycznych dla Filharmonii im. M. Karłowicza w Szczecinie"

Informacja z otwarcia ofert

Przykładowy wzór oświadczenia dot. przynależności/braku przynależności do grupy kapitałowej


SIWZ

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Data publikacji:

2019/11/25

Wynik postępowania:

Informacja o wyborze oferty nakorzystniejszej w części 3.

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w części 2.

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w części 1

I Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem  V Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem