Zamówienia publiczne

Tytuł: Ogłoszenie o zamówieniu na : "Świadczenie usług ochrony osób i mienia Filharmonii im. M. Karłowicza w Szczecinie".

Zamawiający:

Filharmonia im. M. Karłowicza w Szczecinie

Wartość przetargu:

powyżej 30.000 euro

Treść ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu na : "Świadczenie usług ochrony osób i mienia Filharmonii im. M. Karłowicza w Szczecinie".

Informacja z otwarcia ofert


Instrukcja dla Wykonawców

Załącznik nr 1 do Instrukcji- formularz ofertowy

Załącznik nr 2 do Instrukcji- oświadczenie o braku podstaw wykluczenia

Załącznik nr 3 do Instrukcji- wykaz usług podobnych

Załącznik nr 4 do Instrukcji- wzór umowy

Załącznik nr 5 do Instrukcji- mapka sytuacyjna

Załącznik nr 6 do Instrukcji- umowa powierzenia przetwarzania danych

Data publikacji:

2020/07/01

Pytania:

Wyjaśnienia treści Instrukcji dla Wykonawców

Wyjaśnienia treści Instrukcji dla Wykonawców 2


Wynik postępowania:

Ogłoszenie o zamówieniu

I Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem V Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
udostępnił: Filharmonia im M. Karłowicza w Szczecinie, wytworzono: 2020/07/01, odpowiedzialny/a: Danuta Burdzińska, wprowadził/a: Anna Tarnawska, dnia: 2020/09/15 08:51:06
Lista poprzednich wersji:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Tarnawska  2020/09/15 08:51:06  modyfikacja wartości 
Danuta Burdzińska  2020/08/03 09:59:38  modyfikacja wartości 
Danuta Burdzińska  2020/07/20 15:52:05  modyfikacja wartości 
Danuta Burdzińska  2020/07/10 09:08:40  modyfikacja wartości 
Danuta Burdzińska  2020/07/06 16:27:32  modyfikacja wartości 
Danuta Burdzińska  2020/07/06 16:01:14  modyfikacja wartości 
Danuta Burdzińska  2020/07/01 11:43:03  nowa pozycja