przejdź do treści

Zamówienia publiczne

Tytuł: Dostawa bonów towarowych do Filharmonii im. M. Karłowicza w Szczecinie – Grudzień 2009

Zamawiający:

Filharmonia im. M. Karłowicza w Szczecinie

Treść ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach o wydanych na podstawie art.11 ust.8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na DOSTAWĘ BONÓW TOWAROWYCH DO FILHARMONII im. M. KARŁOWICZA W SZCZECINIE – GRUDZIEŃ 2009


Lista załączników:

Data publikacji:

2009/11/16
I Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem  V Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem