Zamówienia publiczne z zakresu działalności kulturalnej

Dostawa bonów


OGŁOSZENIEDotyczy: wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na: “ DOSTAWĘ BONÓW TOWAROWYCH DLA
PRACOWNIKÓW FILHARMONII im. M. KARŁOWICZA W SZCZECINIE – GRUDZIEŃ 2008”

W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrana została oferta firmy SODEXHO PASS POLSKA Sp. z o.o. mieszczącej się w Warszawie przy ul. Kłobuckiej 25


Informujemy, że wpłynęła 1 oferta:
1. Sodexho Pass Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Kłobucka 25. Oferta uzyskała 100 pkt (kryteria: cena 30 pkt, termin ważności bonów 20 pkt, ilość punktów handlowych 50 pkt).Szczecin, 04.11.2008


data wygaśnięcia: 2008/12/04


udostępnił: Filharmonia im. M. Karłowicza, wytworzono: 2008/12/04, odpowiedzialny/a: Andrzej Oryl, wprowadził/a: Krzysztof Janowski, dnia: 2023/07/13 10:50:11
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Krzysztof Janowski 2023/07/13 10:50:11 modyfikacja wartości
Tomasz Bończak 2008/12/04 10:27:29 nowa pozycja