Ogłoszenia

Zamówienie z wolnej ręki na usługi hotelarskie


W postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki do kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy prawo zamówień publicznych Filharmonia im. M. Karłowicza ogłasza, że w wyniku przeprowadzonych negocjacji zawarła umowę z Biurem Turystyki Zagranicznej “Evatrans” Sp. z o.o. na usługi hotelarskie podczas wyjazdu orkiestry symfonicznej do Grenoble (Francja) w terminie 20.07.-24.07.2008. Wybrana oferta jest ofertą najkorzystniejszą, spełnia wymagania i warunki zaproszenia do negocjacji.

 


data wygaśnięcia: 2008/06/26


udostępnił: Filharmonia im. M. Karłowicza w Szczecinie, wytworzono: 2008/06/26, odpowiedzialny/a: Andrzej Oryl, wprowadził/a: Tomasz Bończak, dnia: 2008/06/26 10:28:05
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Bończak 2008/06/26 10:28:05 nowa pozycja