Ogłoszenia

Działaność kulturalna- udzielenie zamówienia


Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie działając na podstawie art. 4d ust. 1 pkt 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) oraz 37d Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 z późn. zmianami) ogłasza, że udzieliła zamówienia Kubat and Partners AB na artystyczne wykonanie koncertu.

 


data wygaśnięcia: 2019/10/24


udostępnił: , wytworzono: 2019/10/24, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Danuta Burdzińska, dnia: 2019/10/24 08:21:55
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Burdzińska 2019/10/24 08:21:55 nowa pozycja