Ogłoszenia

Pytanie nr 1; Przetarg nieograniczony: Dostawa instrumentów muzycznych do Filharmonii im. M. Karłowicza w Szczecinie-2009


Sprawa/Pytanie:
Prośba o wyjaśnienie lub uściślenie opisu przedmiotu zamówienia.

W nawiązaniu do załącznika nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego na „Dostawę instrumentów muzycznych do Filharmonii im. M. Karłowicza w Szczecinie – 2009”, w punkcie dotyczącym opisu przedmiotu zamówienia zadania III, tj waltorni Engelbert Schmid, proszę o wyjaśnienie jaka jest żądana menzura instrumentu opisanego w zadaniu nr III.
Firma Engelbert Schmid oferuje 3 menzury instrumentów dla każdego modelu, tj. M, L, XL, zatem nieokreślenie tego parametru powoduje, że nie jest wiadomo, jaki dokładnie instrument określił zamawiający w siwz. Najlepszą metodą wyboru menzury byłby jej wybór przez zamawiającego w drodze testu przed odbiorem.
Chciałbym także zaznaczyć, że firma Engelbert Schmid ze względów praktycznych proponuje montaż 4 kraników wodnych w instrumencie i tak jest on standardowo wykonywany. Proszę, zatem o potwierdzenie liczby kraników wodnych, jakie mają być w żądanym instrumencie zamontowane, a jeśli ma być jedynie jeden kranik proszę o wyznaczenie miejsca jego montażu. Na koniec chciałbym wskazać na fakt, że firma Engelbert Schmid ze względów brzmieniowych i konstrukcyjnych wentyli, które są tak skonstruowane, że jedynie przy zastosowaniu mechaniki sznurkowej uzyskuje się optymalne i równomierne otwieranie wentyli, co nie zaburza przepływu powietrza przez instrument, zaleca stosowanie dźwigni wentyli z przekładnią sznurkową.
Proszę, zatem o jednoznaczne potwierdzenie, jaka ma być przekładnia mechaniki zastosowana w oferowanym instrumencie i że zamawiający nie będzie wnosił zastrzeżeń do brzmienia instrumentu w przypadku zastosowania innej mechaniki niż sznurkowa.


Odpowiedź:

Uściślając opis przedmiotu zamówienia i jego parametry techniczne/jakościowe (Zadanie nr 3 opisane w załączniku nr 1 do SIWZ) jakim jest Waltornia Potrójna kompensacyjna F/B/Es dyszkant Engelbert Schmid (lub równoważny):

- Menzura określająca wielkość czary głosowej powinna być rozmiaru L.

- Liczba kraników wodnych tak jak w standardowej wersji modelu: 4.

- Mechanika pozostaje taka sama jak w Specyfikacji Technicznej (zał. nr 1 do SWIZ) czyli kulkowa tzw. „uniball”.


data wygaśnięcia: 2009/05/29


udostępnił: Filharmonia im. M. Karłowicza w Szczecinie, wytworzono: 2009/05/29, odpowiedzialny/a: Andrzej Oryl, wprowadził/a: Tomasz Bończak, dnia: 2009/05/29 09:19:06
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Bończak 2009/05/29 09:19:06 nowa pozycja