Ogłoszenia

Dostawa instrumentów muzycznych


Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach o wydanych na podstawie art.11 ust.8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na DOSTAWĘ

INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH DO FILHARMONII im. M. KARŁOWICZA W SZCZECINIE.


data wygaśnięcia: 2008/10/17


Załączniki:

udostępnił: Filharmonia im. M. Karłowicza w Szczecinie, wytworzono: 2008/10/17, odpowiedzialny/a: Andrzej Oryl, wprowadził/a: Tomasz Bończak, dnia: 2008/10/17 13:00:32
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Bończak 2008/10/17 13:00:32 nowa pozycja