Ogłoszenia

Ogłoszenie o planowanych zamówieniach 2020r.


Ogłoszenie o planowanych zamówieniach

Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie działając na podstawie art. 4d ust. 1 pkt 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) oraz 37a rozdział 4a Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 862 z późn. zm.) ogłasza, że:

- planuje w roku 2020- udzielenie zamówień na występy wybitnych wykonawców;

- przedmiotem powyższych zamówień jest artystyczne wykonanie koncertów w 2020 r.


data wygaśnięcia: 2020/02/26


udostępnił: , wytworzono: 2020/02/26, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Danuta Burdzińska, dnia: 2020/02/26 16:50:36
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Burdzińska 2020/02/26 16:50:36 nowa pozycja