Ogłoszenia

Ogłoszenie o wyniku przetargu na dostawę instrumentów muzycznych - 2009


OGŁOSZENIE O WYNIKU

Dotyczy: wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na: “DOSTAWĘ INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH DLA FILHARMONII IM. M. KARŁOWICZA W SZCZECINIE-2009”

W wyniku przeprowadzonego postępowania została wybrana oferta:

Zadanie nr 1
Wybrana została oferta firmy: Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe RAGTIME, adres: ul. 1-Maja 19, 45-068 Opole.
Informujemy, że na Zadanie 1 wpłynęły 2 oferty od firm:

1. Instrumenty Muzyczne KOBIMPEX, adres: ul. Mielczarskiego 62a, 51-663 Wrocław.
Oferta równoważna złożona przez Firmę nie spełnia wymogu równoważności podnoszonego w SIWZ, ponieważ parametry użytkowe instrumentu (wg Wykonawcy równoważnego instrumentu) nie odpowiadają wymaganiom technicznym i walorom brzmieniowym oczekiwanym przez Filharmonię, a także artystę-muzyka mającego użytkować instrument.


W związku z powyższym Zamawiający odrzuca ofertę na podstawie, art.89 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2007 r. Nr 233, poz 1655)

2. Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe RAGTIME, adres: ul. 1-Maja 19, 45-068 Opole.
Firma ta spełniła warunki zamieszczone w siwz, tym samym jej oferta została wybrana.


Zadanie nr 2
Wybrana została oferta firmy: Brass Point Nell Nowicka Henglewska, ul. Grodkowska 17, 60-175 Poznań
Informujemy, że na Zadanie 2 wpłynęły 2 oferty od firm:

1. Brass Point Nell Nowicka Henglewska, ul. Grodkowska 17, 60-175 Poznań
Firma ta spełniła warunki zamieszone w siwz, tym samym jej oferta została wybrana.
Najkorzystniejsza ilość punktów: 100.

2. Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe RAGTIME, adres: ul. 1-Maja 19, 45-068 Opole. Firma ta spełniła warunki zamieszczone w siwz. Ilość punktów 94,45

Zadanie nr 3
Wybrana została oferta firmy: Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe RAGTIME, adres: ul. 1-Maja 19, 45-068 Opole.
Informujemy, że na Zadanie 3 wpłynęły 2 oferty od firm:

1.Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe RAGTIME, adres: ul. 1-Maja 19, 45-068 Opole.
Firma ta spełniła warunki zamieszone w siwz, tym samym jej oferta została wybrana. Najkorzystniejsza ilość punktów: 100.

2. Instrumenty Muzyczne KOBIMPEX, adres: ul. Mielczarskiego 62a, 51-663 Wrocław. Firma ta spełniła warunki zamieszczone w siwz. Ilość punktów 96,78.


Zadanie nr 4
Wybrana została oferta firmy: Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe RAGTIME, adres: ul. 1-Maja 19, 45-068 Opole.
Informujemy, że na Zadanie 4 wpłynęły 2 oferty od firm:

1.Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe RAGTIME, adres: ul. 1-Maja 19, 45-068 Opole.
Firma ta spełniła warunki zamieszczone w siwz, tym samym jej oferta została wybrana.
Najkorzystniejsza ilość punktów: 100.

2. Brass Point Nell Nowicka Henglewska, ul. Grodkowska 17, 60-175 Poznań
Firma ta spełniła warunki zamieszczone w siwz, Ilość punktów:93,15

Zadanie nr 5
Wybrana została oferta firmy: Instrumenty Muzyczne KOBIMPEX, adres: ul. Mielczarskiego 62a, 51-663 Wrocław.
Informujemy, że na Zadanie 5 wpłynęły 2 oferty od firm:

1.Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe RAGTIME, adres: ul. 1-Maja 19, 45-068 Opole. Firma ta spełniła warunki zamieszczone w siwz. Ilość punktów: 74,04

2.Instrumenty Muzyczne KOBIMPEX, adres: ul. Mielczarskiego 62a, 51-663 Wrocław.
Firma ta spełniła warunki zamieszczone w siwz, tym samym jej oferta została wybrana.
Najkorzystniejsza ilość punktów: 100.


Zadanie nr 6
Wybrana została oferta firmy: Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe RAGTIME, adres: ul. 1-Maja 19, 45-068 Opole.
Informujemy, że na Zadanie 6 wpłynęły 2 oferty od firm:

1.Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe RAGTIME, adres: ul. 1-Maja 19, 45-068 Opole. Firma ta spełniła warunki zamieszczone w siwz, tym samym jej oferta została wybrana. Najkorzystniejsza ilość punktów: 100.

2.Instrumenty Muzyczne KOBIMPEX, adres: ul. Mielczarskiego 62a, 51-663 Wrocław. Firma ta spełniła warunki zamieszczone w siwz. Ilość punktów: 88,16


Szczecin, 04 czerwiec 2009 r.


data wygaśnięcia: 2009/06/05


udostępnił: Filharmonia im. M. Karłowicza w Szczecinie, wytworzono: 2009/06/05, odpowiedzialny/a: Andrzej Oryl, wprowadził/a: Tomasz Bończak, dnia: 2009/06/05 09:26:03
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Bończak 2009/06/05 09:26:03 nowa pozycja