przejdź do treści

Zamówienia publiczne

Tytuł: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Dostawę instrumentów muzycznych dla Filharmonii im.M.Karłoiwcza w Szczecinie"

Zamawiający:

Filharmonia im. M. Karłowicza w Szczecinie

Wartość przetargu:

powyżej 30.000 euro

Treść ogłoszenia:

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Dostawę instrumentów muzycznych dla Filharmonii im.M.Karłoiwcza w Szczecinie"

Informacja z otwarcia ofert

Wzór oświadczenia dot. grupy kapitałowej


SIWZ

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Data publikacji:

2017/08/10

Wynik postępowania:

Informacja o wybórze oferty najkorzystniejszej.

I Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem  V Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem