Zamówienia publiczne

Tytuł: Dostawa bonów

Zamawiający:

Filharmonia im. M. Karłowicza w Szczecinie

Treść ogłoszenia:

OGŁOSZENIEDotyczy: wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na: “ DOSTAWĘ BONÓW TOWAROWYCH DLA
PRACOWNIKÓW FILHARMONII im. M. KARŁOWICZA W SZCZECINIE – GRUDZIEŃ 2008”

W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrana została oferta firmy SODEXHO PASS POLSKA Sp. z o.o. mieszczącej się w Warszawie przy ul. Kłobuckiej 25


Informujemy, że wpłynęła 1 oferta:
1. Sodexho Pass Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Kłobucka 25. Oferta uzyskała 100 pkt (kryteria: cena 30 pkt, termin ważności bonów 20 pkt, ilość punktów handlowych 50 pkt).Szczecin, 04.11.2008

Data publikacji:

2008/12/04
I Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem V Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
udostępnił: Filharmonia im. M. Karłowicza w Szczecinie, wytworzono: 2008/12/04, odpowiedzialny/a: Andrzej Oryl, wprowadził/a: Tomasz Bończak, dnia: 2008/12/04 10:26:11
Lista poprzednich wersji:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Bończak  2008/12/04 10:26:11  nowa pozycja