przejdź do treści

Zamówienia publiczne

Tytuł: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Świadczenie usług sprzatania Filharmonii im. M. Karłowicza w Szczecinie".

Zamawiający:

Filharmonia im. M. Karłowicza w Szczecinie

Wartość przetargu:

powyżej 30.000 euro

Treść ogłoszenia:

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Świadczenie usług sprzatania Filharmonii im. M. Karłowicza w Szczecinie".

Informacja z otwarcia ofert.

Wzór oświadczenia o przynależności/braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej


SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ

Data publikacji:

2017/07/10

Pytania:

Pytanie Wykonawcy  nr 1.

Pytania Wykonawców nr 2.


Zmiany SIWZu:

Modyfikacja SIWZ- Informacja o zebraniu Wykonawców

Modyfikacja SIWZ- nr 2

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

Załącznik do modyfikacji nr 2


Wynik postępowania:

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu.

I Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem  V Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem