przejdź do treści

Zamówienia publiczne

Tytuł: Przetarg nieograniczony na "Dostawę instrumentów muzycznych dla Filharmonii im. M. Karłowicza w Szczecinie".

Zamawiający:

Filharmonia im. M. Karłowicza w Szczecinie

Wartość przetargu:

powyżej 30.000 euro

Treść ogłoszenia:

Przetarg nieograniczony na "Dostawę instrumentów muzycznych dla Filharmonii im. M. Karłowicza w Szczecinie".

Informacja z otwarcia ofert.

OŚwiadczenie dotyczące przynależności/braku do grupy kapitałowej.


SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ

Data publikacji:

2017/07/27

Pytania:

Pytanie i odpowiedź nr 1


Wynik postępowania:

Unieważnienie postępowania (w części I i III).

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w Części II.

Informacja o wyborze ofert najkorzystniejszej w Części IV.

I Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem  V Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem