przejdź do treści

Zamówienia publiczne

Tytuł: Dostawa instrumentów muzycznych do Filharmonii im. M. Karłowicza 2010 - ogłoszenie o wszczęciu postępowania

Zamawiający:

Filharmonia im. M. Karłowicza w Szczecinie

Wartość przetargu:

powyżej 14.000 euro

Treść ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach o wydanych na podstawie art.11 ust.8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych:„ Dostawa instrumentów muzycznych do Filharmonii im. M. Karłowicza w Szczecinie – 2010”.


Lista załączników:

Data publikacji:

2010/09/22
I Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem  V Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem