przejdź do treści

Zamówienia publiczne

Tytuł: Postępowanie na udzielenie zamówienia na "Dostawę elementów oświetlenia scenicznego dla Filharmonii im. M. Karłowicza w Szczecinie" - w trybie przetargu nieograniczonego.

Zamawiający:

Filharmonia im. M. Karłowicza w Szczecinie

Wartość przetargu:

powyżej 30.000 euro

Treść ogłoszenia:

Postępowanie na udzielenie zamówienia na "Dostawę elementów oświetlenia scenicznego dla Filharmonii im. M. Karłowicza w Szczecinie" - w trybie przetargu nieograniczonego.

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu.

Przykładowy wzór oświadczenia przynależności/braku przynależności do grupy kapitałowej.


SIWZ

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Data publikacji:

2017/10/16

Wynik postępowania:

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.

I Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem  V Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem