przejdź do treści

Zamówienia publiczne

Tytuł: Przetarg nieograniczony na "Dostawę materiałów poligraficznych na potrzeby działaności kulturalnej Filharmonii im. M.Karłowicza w Szczecinie"

Zamawiający:

Filharmonia im. M. Karłowicza w Szczecinie

Wartość przetargu:

powyżej 30.000 euro

Treść ogłoszenia:

Przetarg nieograniczony na "Dostawę materiałów poligraficznych na potrzeby działaności kulturalnej Filharmonii im. M.Karłowicza w Szczecinie"

Ogłoszenie o przetargu

Zmiana treści- data składania ofert

Informacja z otwarcia ofert.

Oświadczenie o przynależności/braku do grupy kapitałowej


SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 1a-1c do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ

Data publikacji:

2017/05/10

Pytania:

Pytanie nr 1 wraz z odpowiedzią:

Pytanie nr 2 wraz z odpowiedzią.


Zmiany SIWZu:

Zmiana treści ogłoszenia


Wynik postępowania:

Wynik postępowania: wybór oferty najkorzystniejszej

I Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem  V Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem