przejdź do treści

Zamówienia publiczne

Tytuł: Ogłoszenie o zamówieniu na "Dostawę instrumentów muzycznych dla Filharmonii im. M. Karłowicza w Szczecinie"

Zamawiający:

Filharmonia im. M. Karłowicza w Szczecinie

Wartość przetargu:

powyżej 30.000 euro

Treść ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu na "Dostawę instrumentów muzycznych dla Filharmonii im. M. Karłowicza w Szczecinie"

Informacja z otwarcia ofert

Przykładowy wzór oświadczenia


SIWZ

Załącznik nr 1- formularz oferty

Załącznik nr 2- oświadczenie

Załącznik nr 3- oświadczenie

Załącznik nr 4- wzór umowy

Załącznik nr 5- wzór zobowiązania

Data publikacji:

2019/10/14

Wynik postępowania:

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w części 2 i 9.

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w części 10.

Unieważnienie postępowania w części 1 i 8.

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejsze w części 3 i 4 oraz unieważnienie postepwoania w części 7

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w części 5 i 6

I Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem  V Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem