przejdź do treści

Zamówienia publiczne

Tytuł: Druk materiałów promocyjnych dla Filharmonii im. M. Karłowicza w Szczecinie - ogłoszenie o wszczęciu postępowania

Zamawiający:

Filharmonia im. M. Karłowicza w Szczecinie

Treść ogłoszenia:

Druk materiałów promocyjnych dla Filharmonii im. M. Karłowicza w Szczecinie - ogłoszenie o wszczęciu postępowania

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach o wydanych na podstawie art.11 ust.8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych: „Druk materiałów promocyjnych dla Filharmonii im. M. Karłowicza w Szczecinie”.


Lista załączników:

Data publikacji:

2012/12/28
I Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem  V Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem