Ogłoszenia

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia-działność kulturalna


Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie działając na podstawie art. 4d ust. 1 pkt 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) oraz 37d rozdział 4a Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 862 z późn. zm.) ogłasza, że udzieliła zamówienia Capella Cracoviensis,, na artystyczne wykonanie koncertu przez “Halka- wersja wileńska, Stanisława Moniuszki”.


data wygaśnięcia: 2018/09/26


udostępnił: , wytworzono: 2018/09/26, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Danuta Burdzińska, dnia: 2018/09/26 12:20:56
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Burdzińska 2018/09/26 12:20:56 nowa pozycja