Ogłoszenia

Udzielenie zamówienia-dzialaność kulturalna


Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie działając na podstawie art. 4d ust. 1 pkt 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) oraz 37d Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 z późn.zmianami) ogłasza, że udzieliła zamówienia Kinetic Kollections Overseas INc (KKOI) F/S/O Stewart Copeland na artystyczne wykonanie koncertu „Stewart Copeland’sPolice Deranged For Orchestra with the Szczecin Philharmonic Orchestra”.

 


data wygaśnięcia: 2021/02/15


udostępnił: Filharmonia im. M. Karłowicza w Szczecinie, wytworzono: 2021/02/15, odpowiedzialny/a: Danuta Burdzińska, wprowadził/a: Danuta Burdzińska, dnia: 2021/02/15 13:29:46
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Burdzińska 2021/02/15 13:29:46 nowa pozycja