Zamówienia publiczne

Tytuł: wynik postępowania na dostawę bonów towarowych 30.01.2009

Zamawiający:

Filharmonia im. M. Karłowicza w Szczecinie

Treść ogłoszenia:

Dotyczy: wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na: “ DOSTAWĘ BONÓW TOWAROWYCH DO
FILHARMONII im. M. KARŁOWICZA W SZCZECINIE”


W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrana została oferta firmy SODEXHO PASS POLSKA Sp. z o.o. mieszczącej się w Warszawie przy ul. Kłobuckiej 25


Informujemy, że wpłynęły 2 oferty:
1. Wasza Żywieniowa Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 123,
02-017 Warszawa. Oferta uzyskała: 51,25 pkt. (kryteria: cena 30 pkt., termin ważności bonów 20 pkt., ilość punktów handlowych 1,25 pkt.).

2. Sodexho Pass Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Kłobucka 25. Oferta uzyskała 99,70 pkt. (kryteria: cena 29,70 pkt., termin ważności bonów 20 pkt., ilość punktów handlowych 50 pkt.).

Data publikacji:

2009/01/30
udostępnił: Filharmonia im. M. Karłowicza w Szczecinie, wytworzono: 2009/01/30, odpowiedzialny/a: Andrzej Oryl, wprowadził/a: Tomasz Bończak, dnia: 2009/01/30 12:37:26
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Bończak 2009/01/30 12:37:26 nowa pozycja