przejdź do treści

Zamówienia publiczne

Tytuł: Ogłoszenie o zamówieniu na "Dostawę materiałów poligraficznych na potrzeby działalności kulturalnej Filharmonii im. M. Karłowicza w Szczecinie"

Zamawiający:

Filharmonia im. M. Karłowicza w Szczecinie

Wartość przetargu:

powyżej 30.000 euro

Treść ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu na "Dostawę materiałów poligraficznych na potrzeby działalności kulturalnej Filharmonii im. M. Karłowicza w Szczecinie"

Informacja z otwarcia ofert

Przykładowy wzór o przynależności/braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej


SIWZ

Załącznik nr 1

Załącznik nr 1a-1b

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Data publikacji:

2019/06/13

Zmiany SIWZu:

Modyfikacja SIWZ


Wynik postępowania:

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

I Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem  V Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem