przejdź do treści

Zamówienia publiczne

Tytuł: dostawa bonow towarowych - luty 2009

Zamawiający:

Filharmonia im. M. Karłowicza w Szczecinie

Treść ogłoszenia:

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

NA DOSTAWY O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA MNIEJSZEJ OD KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 NA:
“DOSTAWĘ BONÓW TOWAROWYCH DO
FILHARMONII IM. M. KARŁOWICZA W SZCZECINIE”


Lista załączników:

Data publikacji:

2009/01/16
I Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem  V Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem