Zamówienia publiczne

Tytuł: Pytania nr 2 do przetargu nieograniczonego "Organizacja i obsługa działań informacyjnych, promocyjnych i reklamowych"

Zamawiający:

Filharmonia im. M. Karłowicza w Szczecinie

Wartość przetargu:

powyżej 30.000 euro

Treść ogłoszenia:

Szczecin, dnia 12.05.2014r.


Do Wykonawców


Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na „Organizacja i obsługa działań informacyjnych, promocyjnych i reklamowych, w tym z zakresu Public Relations i Media Relations, w związku z inauguracją działalności Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie w nowej siedzibie.”

znak sprawy: L.Dz. SG/300/V/2014, dalej jako „Postępowanie”.

Zamawiający – Filharmonia im. M. Karłowicza w Szczecinie – przekazuje poniżej pytania wniesione w Postępowaniu wraz z odpowiedziami.

 

Pytanie nr 1.
Dot. 6.2. Kampania promocyjna „Fete de La Musique”, 21 czerwca 2014 roku

Poszukiwaliśmy na terenie Szczecina pojazdów historycznych, ale nie udało nam się zidentyfikować ‘max. 4’ szt. jak opisuje SIWZ.
Czy dopuszczają Państwo zmniejszenie liczby tych pojazdów lub dopuszczają inne ‘niehistoryczne’ środki transportu jako alternatywę?

 


Odpowiedź:

Zamawiający wskazuje, iż należy wykorzystać minimalnie 2 a maksymalnie 4 pojazdy historyczne. Zamawiający nie dopuszcza możliwości wykorzystania pojazdów nie mających cech „pojazdu historycznego”.

Data publikacji:

2014/05/12
I Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem V Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
udostępnił: Filharmonia im. M. Karłowicza w Szczecinie, wytworzono: 2014/05/12, odpowiedzialny/a: Danuta Burdzińska, wprowadził/a: Tomasz Bończak, dnia: 2014/05/12 13:21:33
Lista poprzednich wersji:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Bończak  2014/05/12 13:21:33  nowa pozycja