przejdź do treści

Zamówienia publiczne

Tytuł: Dostawa bonów towarowych

Zamawiający:

Filharmonia im. M. Karłowicza w Szczecinie

Wartość przetargu:

26.360 zł

Treść ogłoszenia:

Ogłoszenie
Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach o wydanych na podstawie art.11 ust.8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na DOSTAWĘ BONÓW TOWAROWYCH DLA PRACOWNIKÓW FILHARMONII im. M. KARŁOWICZA W SZCZECINIE.
Kontakt: Anna Mazurkiewicz tel. 091 422 00 79 wew. 41

a.mazurkiewicz@filharmonia.szczecin.pl


Lista załączników:

Data publikacji:

2008/02/18
I Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem  V Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem