przejdź do treści

Zamówienia publiczne

Tytuł: Dostawa instrumentów muzycznych

Zamawiający:

Filharmonia im. M. Karłowicza w Szczecinie

Wartość przetargu:

powyżej 54.279,40 zł netto

Treść ogłoszenia:

Ogłoszenie

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach o wydanych na podstawie art.11 ust.8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na DOSTAWĘ

INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH DO FILHARMONII im. M. KARŁOWICZA W SZCZECINIE.


Lista załączników:

Data publikacji:

2008/10/17
I Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem  V Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem